Testosterone výpočty eGF, aktualizace eGF, nové odhady GF
Kategorie: Aktuality

28.11.2014 Výpočty eGF - aktualizace od 1.12.2014


Výpočtové vztahy pro odhad glomerulární filtrace u dospělých a dětí
Vzhledem k proběhlé aktualizaci výpočtových vztahů odhadu glomerulární filtrace provedené Českou nefrologickou společností a společností klinické biochemie ČLS JEP v březnu 2014 provádí Klinická laboratoř ON Kladno od 1.12.2014 aktualizaci svých výpočtových vztahů v laboratorním informačním systému - viz: http://www.cskb.cz/res/file/doporuceni/2014/2014_Dop_nefrol.pdf, kde jsou detailnější komentáře k použití níže uvedených vzorců.

Uvádíme přehled všech současných výpočtových vztahů včetně aktualizovaných rovnic.

 

ODHADY GLOMERULÁRNÍ FILTRACE VYCHÁZEJÍCÍ Z HODNOT KREATININU:

MDRD standardizované pro věk >18 let BEZE ZMĚNY

Výsledkový list    MDRD (glom. filtrace)
NIS                    S_MDRD

Odhad GF = 515,3832 · (standardizovaný S_krea)-1,154 · věk-0,203 · 0,742 (ženy)

[ml . s-1 . 1,73 m-2]

Vzorec MDRD byl modifikován z velké multicentrické studie Modification of Diet in Renal Disease vedené prof. Leveyem. Je to celosvětově nejvíce doporučovaný výpočet, v současné době upraven podle návaznosti na standardizaci kreatininu ID- MS z roku 2005. Vzorec není vhodné používat u dětí, těhotných, nestabilizovaných pacientů a pacientů s hypoalbuminémií (nefrotický syndrom, jaterní selhání). Není vhodné rovnici používat pro eGF pro normální nebo jen mírně snížené hodnoty s- krea, je cíleně určená pro pacienty s chronickým renální selháním.
POZN.:pro černou populaci faktorováno 1,21

Rovnice s úpravou na povrch těla dle DuBoise pro >18 let BEZE ZMĚNY

Výsledkový list   eGF dle DuBoise
NIS                   S_eGF dle DuBoise

odhad GF= (objem moče · U_Krea)/S_Krea · (1,73/0,007184 · hmotnost0,425 · výška0,725)

[ml . s-1 . 1,73 m-2]
Výpočet je omezen nepřesnostmi vznikajícími při odběru moče.

Rovnice CKD-EPI pro > 18 let

Výsledkový list  CKD-EPI eGF Krea
NIS                  S_CKD-EPI eGF Krea

odhad GF= 2,4   · (S_Krea/61,9)-0,329 · (0,993)věk pro krea =< 62 µmol/l ženy

odhad GF= 2,4   · (S_Krea/61,9)-1,209 · (0,993)věk pro krea >62 µmol/l ženy

odhad GF= 2,35 · (S_Krea/79,6)-0,411 · (0,993)věk pro krea =< 80 µmol/l muži

odhad GF= 2,35 · (S_Krea/79,6)-1,209 · (0,993)věk pro krea > 80 µmol/l muži

[ml . s-1. 1,73 m-2 ]

Tento výpočet vychází ze studie Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration publikované v roce 2009 určené pro eGF u jedinců s rozvinutým renálním selháním a je alternativním výpočtem MDRD, ale je přesnější ve výpočtu pro hodnoty > 1 ml/s/1,73m2. Výpočet je limitován u vysokých věkových skupin, kriticky nemocných, kachektických, onkologických (nestabilizovaných) pacientů , vzorec není vhodné používat u dětí a těhotných.
POZN.: pro černou populaci faktorováno 1,159

Schwartzova rovnice pro děti (z r. 1987 a 2009) < 18 let

Výsledkový list  eGF dle Schwartze
Název v NIS      S_eGF dle Schwartze

odhad GF= F · výška / S_Krea

F= 0,60         [ml . s-1 . 1,73 m-2]
F =faktor pro enzymatické stanovení kreatininu

Poznámka - doporučení maximální koncentrace sérového kreatinu pro daného dětského jedince:
S_Krea (max) = výška (cm) · F  [μmol/l]
F (pro námi užívanou enzymatickou metodu) = 0,40

Doporučení:
J Am Soc Nephrol. 2009 Mar;20(3):629-37. doi: 10.1681/ASN.2008030287. Epub 2009 Jan 21.
New equations to estimate GFR in children with CKD.
Kindey International Supplements, Volume 3, Issue 1 (January 2013)
KDIGO Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease


Odhad GF dle Cocroft-Gault pro >18 let - ZRUŠENO
Odhad GF dle Lund-Malmo  1-18 let - ZRUŠENO

ODHADY GLOMERULÁRNÍ FILTRACE VYCHÁZEJÍCÍ Z HODNOT CYSTATINU C:

Odhad GF z cystatinu C podle Grubba pro všechny věkové kategorie - ZRUŠENO
Odhad GF z cystatinu C podle Hoeka pro všechny věkové kategorie - ZRUŠENO

Odhad GF z cystatinu C pro děti <18 let NOVÉ

Výskedkový list            eGF Cystatin C
NIS                             S_eGF Cystatin C

odhad GF= 1,178 · (S_CysC)-0,931 [ml . s-1]


Odhad GF z cystatinu C podle rovnice CKD-EPI
(2012) pro> 18 let NOVÉ

Výsledkový list             eGF Cystatin C
NIS                             S_eGF Cystatin C

odhad GF= 2,217 · (S_CysC/0,8)-0,499 · (0,996)věk · 0,932 (ženy)      cystatin C =< 0,8 mg/l

odhad GF= 2,217 · (S_CysC/0,8)-1,328 · (0,996)věk · 0,932 (ženy)      cystatin C > 0,8 mg/l

[ml . s-1 · 1,73 m-2]

 

ODHADY GLOMERULÁRNÍ FILTRACE VYCHÁZEJÍCÍ Z HODNOT CYSTATINU C a KREATINU:

Odhad GF z kreatinu a cystatinu C dle rovnice CKD-EPI (2012) pro >18 let NOVÉ

Výsledkový list  CKD-EPI eGF Krea_CystC
NIS                  S_CKD-EPI eGF Krea CystC

 

ŽENY:

odhad GF= 2,17 · (S_Krea/61,9)-0,248 · (S_CysC/0,8)-0,375 · (0,995)věk pro krea =< 62 µmol/l, cystatin C =< 0,8 mg/l

odhad GF = 2,17 · (S_Krea/61,9)-0,248 · (S_CysC/0,8)-0,711 · (0,995)věk pro krea =< 62 µmol/l, cystatin C => 0,8 mg/l

odhad GF= 2,17 · (S_Krea/61,9)-0,601 · (S_CysC/0,8)-0,375 · (0,995)věk pro krea> 62 µmol/l, cystatin C =< 0,8 mg/l

odhad GF= 2,17 · (S_Krea/61,9)^-0,601 · (S_CysC/0,8)-0,711 · (0,995)věk pro krea> 62 µmol/l, cystatin C > 0,8 mg/l

 

MUŽI:

odhad GF= 2,25 · (S_Krea/79,6)-0,207 · (S_CysC/0,8)-0,375 · (0,995)věk pro krea =< 80 µmol/l, cystatin C =< 0,8 mg/l

odhad GF= 2,25 · (S_Krea/79,6)-0,207 · (S_CysC/0,8)-0,711 · (0,995)věk pro krea =< 80 µmol/l, cystatin C > 0,8 mg/l

odhad GF= 2,25 · (S_Krea/79,6)-0,601 · (S_CysC/0,8)-0,375 · (0,995)věk pro krea> 80 µmol/l, cystatin C =< 0,8 mg/l

odhad GF= 2,25 · (S_Krea/79,6)-0,601 · (S_CysC/0,8)-0,711 · (0,995)věk pro krea> 80 µmol/l, cystatin C > 0,8 mg/l

[ml . s-1 . 1,73 m-2]

Další informace:
http://www.kidney.org/professionals/KDOQI/gfr_calculator
http://www.cskb.cz/res/file/KBM-pdf/2014/2014-3/KBM_3_2014_Salek-123.pdf
http://www.cskb.cz/res/file/KBM-pdf/2014/2014-1/KBM-2014-1-Jabor-8.pdf

Pro dotazy a informace a literární zdroje kontakt do Klinické laboratoře:

MUDr. Jiřina Lukášková
e-mail: lukaskova@klinickalaborator.cz
tel.: 606 024 301

 

Soubory přiložené k článku

fileegfpro-lekare.pdf

print Formát pro tisk

Krajská nemocnice Středočeského Kraje, Vančurova 1548, Kladno 272 59, tel. 312 606 111, www.nemocnicekladno.cz