Testosterone Klinická laboratoř - Sběr moče na vyšetření porfyrinů

Sběr moče na vyšetření porfyrinů

Vážená paní, vážený pane,

pro vyšetření porfyrinů budete dle následujícího návodu sbírat moč po dobu 24 hodin.

Sběr moče probíhá 24 hodin, moč budete uchovávat v lahvi k tomu určené (hnědá nádoba se žlutým víčkem, objem 3 l), kterou vám na vyžádání vydá centrální příjem Klinické laboratoře (tel: 312 606 246, prijem@klinickalaborator.cz) nebo příslušné odběrové pracoviště při Klinické laboratoři ON Kladno, a.s.

 

Postupujte přesně podle následujících pokynů:
1. Ráno v 06:00 hodin se vymočíte naposledy do záchodu (NIKOLI DO LAHVE !) a teprve od této doby budete veškerou další moč sbírat do lahve. Po 24 hodinách, tj. další den ráno opět v 06:00, se do láhve vymočíte naposledy.

2. Doporučení: 3 dny před sběrem moče pacient vynechá v potravě příjem masa a masných výrobků, konzumaci vitaminu B komplexu zejména pangaminu, který ovlivňuje vyšetření!

3. Láhve s močí uchovávejte během sběru na chladném místě (při teplotě +4 až +8 °C).

4. Žádanku a lahev s močí odevzdáte v den ukončení sběru moče v některém z odběrových pracovišť Klinické laboratoře ON Kladno nebo přímo na centrálním příjmu Klinické laboratoře Oblastní nemocnice Kladno.

5. Případné dotazy: MUDr. Jiřina Lukášková (tel: 312 606 176, email: lukaskova@klinickalaborator.cz)

Přesné dodržení pokynů je podmínkou správného vyšetření

Děkujeme za spolupráci.

Krajská nemocnice Středočeského Kraje, Vančurova 1548, Kladno 272 59, tel. 312 606 111, www.nemocnicekladno.cz