Testosterone Klinická laboratoř - Přednášky XII. Regionální konference "Nejedlého Kladno" 2016
Kategorie: Odborné akce

Přednášky XII. Regionální konference "Nejedlého Kladno" 2016


Termín: středa 6. dubna 2016
Místo konání: Galerie Kladno (Cyrila Boudy 8, 272 01 Kladno)
Téma: Komplexní diagnostika - spolupráce laboratoře a klinika

Přednášky

Změny sérového kreatininu při terapii hypolipidemiky
Prof. MUDr. A. Jabor, CSc., MUDr. J. Franeková, PhD., PLM IKEM,

Nutrice ve vztahu k metabolismu kostí
Prof. MUDr. A. Kazda, DrSc., ÚLDKB VFN Praha, prof. MUDr. P.Broulík, DrSc., III. interní klinika VFN

Kazuistika
MUDr. M. Frajer, Klinická laboratoř ON Kladno, a.s.

PCR diagnostika infekčních agens v likvoru
MUDr. Z. Bílková, Topelex s. r. o.

Laboratorní ukazatele kompenzace diabetu
MUDr. V. Nekvindová, Dianek s.r.o. Kladno

Prenatální diagnostika
Ing. H. Zůnová, ÚBLG FN Motol

Diagnostika sterilit
MUDr. Š. Urbánek, Gynekologie ON Kladno, a.s.

Novinky v diagnostice a predikci preeklampsie
Ing. L. Nováková, ROCHE, s. r. o.

print Formát pro tisk

Krajská nemocnice Středočeského Kraje, Vančurova 1548, Kladno 272 59, tel. 312 606 111, www.nemocnicekladno.cz