Testosterone Klinická laboratoř - Přednášky - „Nejedlého Kladno“ 2014
Kategorie: Odborné akce

Přednášky - „Nejedlého Kladno“ 2014


X. Regionální konference "Nejedlého Kladno" proběhla dne 16. dubna 2014 v krásném prostředí Galerie Kladno na téma "Komplexní diagnostika - spolupráce laboratoře a klinika".

Děkujeme všem autorům, kteří souhlasili se zveřejněním své prezentace zde na stránkách Klinické laboratoře pro potřeby odborné veřejnosti - viz přiložené soubory.

Program:
Hemochromatóza v kritickém terminálním stavu
Prof. MUDr. A. Jabor, CSc., MUDr. A. Březina, CSc., MUDr. P. Sečnik, MUDr. J. Franeková, Ph.D., PLM IKEM

Diagnostika kongenitální toxoplasmózy a její úskalí
MUDr. M. Geleneky, Infekční klinika 3. LF UK a Nemocnice Na Bulovce

Novorozenecký laboratorní screening – historie, výhledy, principy, algoritmy, statistika
RNDr. MUDr. P. Ješina, Ph.D,  Ústav dědičných metabolických poruch 1. LF UK v Praze a VFN v Praze

Prokalcitonin – přínos a limity při sledování kriticky nemocných
Prof. MUDr. A. Kazda, DrSc, MUDr. H. Brodská, Ph.D., ÚKBLD 1. LF UK a VFN v Praze

Hypoglykémie u zralých a nedonošených novorozenců
MUDr. P. Malina, OKB Nemocnice Písek, a. s.

Nezralé krevní buňky a jejich klinický význam
MSc. O. Valina, Ph.D.,  Sysmex CZ s.r.o.

Současný stav prenatální diagnostiky
MUDr. M. Švarcová, Dětské oddělení ON Kladno, a.s.

Klinické pasti v léčbě poruch vnitřního prostředí
Prof.  MUDr. Z. Zadák, CSc. MUDr. R. Hyšpler, PhD., RNDr. A. Tichá, Ph.D.,
Centrum pro výzkum a vývoj FN Hradec Králové

print Formát pro tisk

Krajská nemocnice Středočeského Kraje, Vančurova 1548, Kladno 272 59, tel. 312 606 111, www.nemocnicekladno.cz