Testosterone NT-pro BNP nové jednotky ng/l
Kategorie: Aktuality

24.4.2015 Nové jednotky NT-pro BNP


Vzhledem k odborným doporučením ohledně kardiálního poškození (Souhrn Doporučených postupů ESC pro diagnostiku a léčbu akutního a chronického srdečního selhání - 2012, http://www.kardio-cz.cz/resources/upload/data/517_33-48.pdf) v kontextu ESC dochází s platností od 28.4.2015 ve výsledkových listech Klinické laboratoře Kladno ke změně jednotky pro marker NT-pro BNP (N terminální frakce prohormonu BNP) na hodnotu analytu v "ng/l" z dosud používané jednotky pmol/l.

S úpravou jednotky měření se upravuje i rozmezí fyziologických hodnot. Jako jednotná negativní prediktivní hodnota (cut-off) kardiálního poškození je považována hodnota 125 ng/l (ng/l = pg/ml) pro vyloučení chronického srdečního selhání u symptomatických pacientů.
Pro jednotlivé věkové populace bez rozdílu pohlaví byly v laboratoři nastaveny následující rozhodovací limity NT-pro BNP (dle stanovení firmy ROCHE, n=1981).

Věk (roky)                    97,5 percentil populace bez rozdílu pohlaví


18 - 44                        115 ng/l
45 - 54                        172 ng/l 
55 - 64                        263 ng/l
65 - 74                        349 ng/l
> 75                            486 ng/l


Pro případné posouzení dle pohlaví jsou k dispozici následující limity (dle stanovení firmy Roche, n = 1981)

Věk (roky)                  97,5 percentil muži


18 - 44                       85,8 ng/l
45 - 54                       121 ng/l
55 - 64                       210 ng/l
65 - 74                       376 ng/l
> 75                           486 ng/l

Věk (roky)                  97,5 percentil ženy


18 - 44                       130 ng/l
45 - 54                       249 ng/l
55 - 64                       287 ng/l
65 - 74                       301 ng/l
> 75                           738 ng/l

Jako negativní prediktivní hodnota (98 %) NT-pro BNP u pacientů na příjmových odděleních nemocnic k vyloučení akutní dekompenzace chronického srdečního selhání nebo akutního srdečního selhání je považována hodnota 300 ng/l (rule-out).

Věková stratifikace pro potvrzení akutního srdečního selhání (rule-out) je následující:

pro jedince <50 let              hodnota 450 ng/l
pro jedince od 50 do 75 let hodnota 900 ng/l
pro jedince > 75 let            hodnota 1800 ng/l

Měřící rozsah analytického systému firmy Roche je 5 - 35 000 ng/l.

Za laboratorní kolektiv:
Prim. MUDr. M. Frajer (tel: 312 606 330, frajer@klinickalaborator.cz)
MUDr. J. Lukášková (tel: 312 606 176, lukaskova@klinickalaborator.cz)

Zdroj literatury: na vyžádání v Klinické laboratoři

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


Soubory přiložené k článku

filezmena-nt-probnp.pdf

print Formát pro tisk

Krajská nemocnice Středočeského Kraje, Vančurova 1548, Kladno 272 59, tel. 312 606 111, www.nemocnicekladno.cz