Testosterone MTHFR, homocystein, leidenská mutace, faktor V
Kategorie: Aktuality

7.3.2016 - Informace k molekulárně genetickému vyšetření polymorfismu genů pro MTHFRNa základě konsenzu odborných společností (http://www.slg.cz/2011/trombofilni-stavy) je od konce roku 2015 plátci zdravotní péče omezena úhrada PCR vyšetření polymorfismů genu pro MTHFR pouze na indikujícího lékaře odbornosti 208 (lékařská genetika)!!!!

Při  indikaci lékaři jiných odborností nebude vyšetření provádějící laboratoři zdravotní pojišťovnou uhrazeno. Proto by mohly genetické laboratoře požadovat úhradu provedených a pojišťovnami neproplacených vyšetření po indikujícím zdravotnickém zařízení.

Hrazena jsou nadále i pro jiné odbornosti než 208 (101, 202, 603 a 801) vyšetření FV Leiden a FII 20210 v indikovaných případech.

Vzhledem k tomu, že fenotypickým odrazem polymorfismu genu pro MTHFR (a příčinou trombofilního rizika s tímto polymorfismem spojeného) je zvýšená hladina homocysteinu, je tedy účelné provádět v rámci vyšetření trombofilních rizik přímo stanovení  homocysteinu.

Vyšetření provádí Klinická laboratoř ON Kladno, pro správnost výsledku je nutné zachovat preanalytické podmínky – odběr do K3EDTA (zkumavka pro krevní obraz, Sarstedt – červený uzávěr), centrifugace musí být do 20-ti minut. Z toho důvodu je vhodné odběr ambulantních pacientů směrovat do odběrového střediska v Centru Akutní Medicíny ON Kladno.

Další podrobnosti v laboratorní příručce Klinické laboratoře.

MUDr. Eva Fenclová, MUDr. Michal Frajer
Klinická laboratoř ON Kladno

print Formát pro tisk

Krajská nemocnice Středočeského Kraje, Vančurova 1548, Kladno 272 59, tel. 312 606 111, www.nemocnicekladno.cz