Testosterone Klinická laboratoř - MIKROBIOLOGIE

MIKROBIOLOGIE

MUDr. Miloslava Rumlerová – lékař mikrobiolog (rumlerova@klinickalaborator.cz)
MUDr. Galina Eliášová – lékař mikrobiolog (galinaeliasova@seznam.cz)
Mgr. Jana Stříbrná, Ph.D. - bionanalytik pro mikrobiologii, (stribrna@klinickalaborator.cz)

Pracovna tel: 312 606 461, 312 606 183

Mikrobiologie provádí mikrobiologická vyšetření biologického materiálu: kultivační a mikroskopická vyšetření, průkaz produkce toxinu, přímý průkaz antigenu, aglutinační testy, testování rezistence vykultivovaných mikroorganismů na antimikrobiální látky kvalitativní a kvantitativní, lékařskou konzultační činnost.

centrální příjem mikrobiologie Po-Pá 6:00 - 17:00 hodin
So-Ne 6:00 - 12:00 hodin
tel: 312 606 593
hlášení výsledků - mikrobiologie Po-Pá 7:30 - 15:30 hodin tel: 312 606 593
bakteriologie I., ATB středisko tel: 312 606 181
bakteriologie II. tel: 312 606 175
ATB konzultace - lékaři
(přítomnost konzultantů je podmíněna
zároveň jejich prací v laboratoři)
Po-Pá 10:00 - 15:00 hodin tel: 312 606 461
tel: 312 606 183PROVOZNÍ DOBA

Pondělí - pátek od 6:00 do 18:00 hodin (příjem materiálu od 6:00 do 17:00 hodin)

Sobota – služba od 6:00 do 14:00 hodin (příjem materiálu od 6:00 do 12:00 hodin)

Neděle – služba od 6:00 do 14:00 hodin (příjem materiálu od 6:00 do 12:00 hodin)

Požadavkový listmodrá žádanka pro mikrobiologická vyšetření

Základní seznam vyšetření:

  • RESPIRAČNÍ A ORL INFEKCE
  • GASTROINTESTINÁLNÍ INFEKCE
  • INFEKCE KREVNÍHO ŘEČIŠTĚ
  • UROGENITÁLNÍ INFEKCE
  • INFEKCE CNS
  • INFEKCE KŮŽE, MĚKKÝCH TKÁNÍ A KOSTÍ
  • INFEKCE OKA
  • OSTATNÍ INFEKČNÍ PROCESY
  • PŘÍMÝ PRŮKAZ ANTIGENŮ

!!!  URGENTNÍ VZORKY !!!
Laboratoř považuje za urgentní vzorky:

- mozkomíšní mok pro mikroskopii a pro průkaz primárních původců bakteriální meningitidy latexovou aglutinací, seškrab rohovky, mikroskopie z hnisů a punktátů při podezření na závažnou infekci (např. klostridiové infekce), hnisavé punktáty z kloubů s dg. pyogenní artritis, materiály odebrané během operačních výkonů

- vzorky pro rychlý průkaz antigenů: moč na průkaz antigenů Streptococcus pneumonie, Legionella pneumophila, stolice na průkaz toxinu Clostridium difficille, stolice na průkaz adenovirů a rotavirů

Materiál musí být dodán na oddělení s příslušnou žádankou. Dodání urgentního vzorku je vhodné telefonicky předem domluvit pracovníkem mikrobiologického úseku.

Výsledky vyšetření jsou telefonicky nahlášeny zadavateli vyšetření. O hlášení je proveden zápis do LIS a na zadní stranu požadavkového listu (datum a čas hlášení, kdo hlásil, komu hlásil).
Záznam o nahlášení je uveden na výsledkovém listu.

Podrobnější informace k jednotlivým vyšetřením a odběrovému systému – viz Laboratorní příručka.

Krajská nemocnice Středočeského Kraje, Vančurova 1548, Kladno 272 59, tel. 312 606 111, www.nemocnicekladno.cz