Testosterone Klinická laboratoř - LP E-06 Konzultační činnost laboratoře

LP E-06 Konzultační činnost laboratoře

Konzultační činnost laboratoře

Individuální konzultace jsou umožněny kontaktem s odbornými pracovníky:

MUDr. Michal Frajer

mikrobiologie, lékař

312 606 325
frajer@klinickalaborator.cz

MUDr. Jiřina Lukášková

klinická biochemie, lékař

312 606 176, 606 024 301
lukaskova@klinickalaborator.cz

MUDr. Eva Fenclová

klinická hematologie, lékař

312 606 176 – pracovna
312 606 346 – hematologická ambulance
fenclova@klinickalaborator.cz

MUDr. Galina Eliášová

Lékařská mikrobiologie
Antibiotické středisko – konzultace, konzilia

312 606 461
Galinaeliasova@seznam.cz

MUDr. Miloslava Rumlerová

Lékařská mikrobiologie
Antibiotické středisko – konzultace, konzilia

312 606 183
rumlerova@klinickalaborator.cz

Mgr. Marie Pavlisová

imunochemie, analytik

312 606 247 - pracovna
312 606 571 - imunochemická laboratoř
majka.pavlisova@centrum.cz

RNDr. Petr Bořil

klinická biochemie, analytik

312 606 180
petr.boril@cmail.cz

Mgr. Ondřej Pošta

klinická biochemie, analytik

312 606 180
posta@klinickalaborator.cz

Ing. Hana Moravcová

klinická biochemie, analytik

312 606 544
moravcova.h@email.cz

Upozornění a komentáře k výsledkům mající vliv na posuzování výsledku jsou uvedeny v textové části každého výsledkového listu.

Krajská nemocnice Středočeského Kraje, Vančurova 1548, Kladno 272 59, tel. 312 606 111, www.nemocnicekladno.cz