Testosterone Vydávání výsledků osobně pacientům

Vydávání výsledků osobně pacientům

V souvislosti s novým zákonem č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (platnost od 1. 4. 2012) se mění pravidla pro vydávání výsledků pacientům.

Vydávání výsledků pacientům osobně – od 1. 4. 2012 lze vydat výsledky pacientovi osobně – pacient se prokáže občanským průkazem, u cizinců cestovním dokladem nebo jiným průkazem totožnosti.

Vydání výsledku pacienta osobě blízké (manžel, druh, u seniorů jejich děti, atd.) – tato osoba se prokáže plnou mocí podepsanou pacientem a svým občanským průkazem.

Vydávání výsledků nezletilých pacientů (do 15 let) rodičům (osobám blízkým) – od 1. 4. 2012 lze vydat výsledky nezletilých pacientů zákonným zástupcům (rodičům) proti občanskému průkazu rodiče – dítě je uvedeno v občanském průkazu rodiče nebo rodným listem dítěte.

Vydávání výsledků nezletilých pacientů (více jak 15 let) – nezletilý pacient se prokáže občanským průkazem.

Výsledky lze vydat na centrálním příjmu Klinické laboratoře nebo v odběrových pracovištích Klinické laboratoře.

Prim. MUDr. Michal Frajer
Klinická laboratoř ON Kladno, a.s.
30.3.2012

Krajská nemocnice Středočeského Kraje, Vančurova 1548, Kladno 272 59, tel. 312 606 111, www.nemocnicekladno.cz