Testosterone Klinická laboratoř - Spolupráce s lékaři v reginu

Spolupráce s lékaři v reginu

Spolupráce s lékaři v kladenském regionu

Spolupráce laboratoře s lékaři v kladenském regionu je dlouhodobou záležitostí – se svozy biologického materiálu a bezplatnou nabídkou odběrového materiálu začínala laboratoř jako jedna z prvních v polovině 90. let. V rámci zlepšení spolupráce byla rozšířena nabídka služeb pro lékaře nejen v rozsahu služeb poskytovaných Klinickou laboratoří, ale i v kontextu celé Oblastní nemocnice Kladno. Bylo připraveno širší spektrum služeb v rozsahu, který upevňuje a zkvalitňuje vztah mezi praktickým lékařem či odborným specialistou a jeho spádovou regionální nemocnicí.

Realizovaným rozšířením služeb v oblasti odbornosti 802 (lékařská mikrobiologie) se Klinická laboratoř stává z hlediska poskytované diagnostické péče významným konsolidovaným laboratorním pracovištěm nejen Oblastní nemocnice Kladno, ale i celého kladenského regionu.

Kvalita práce oddělení je garantována osvědčením z AUDITU II pro odbornosti 801 (klinická biochemie), 818 (hematologie) a 802 (mikrobiologie) z listopadu 2014.

Služby nabízené lékařům společně Klinickou laboratoří a Oblastní nemocnicí Kladno, a.s.

  • distribuce odběrových potřeb a žádanek lékařům zdarma
  • svoz biologického materiálu na vyšetření do Klinické laboratoře Oblastní Nemocnice Kladno a dále transport biologického materiálu na vyšetření prováděná nemocničním komplementem (HTO, oddělení patologie) a spolupracujícími laboratořemi (FN Motol, Nemocnice Na Homolce, Endokrinologický ústav)
  • základní a specializovaná vyšetření biologického materiálu prováděná nemocničním komplementem
  • distribuce tištěných výsledků
  • využití odběrových pracovišť v Kladně

Odběrové pracoviště I. (Palachova ul. Čp. 1620, Kladno)
Odběrové pracoviště II (1. PP s.r.o., Unhošťská ul. „Čtyřobvod)
Odběrové pracoviště III (Centrum akutní medicíny, Oblastní nemocnice Kladno)
Odběrové pracoviště IV (Poliklinika Nové Strašecí)

 

Nově nabízené služby individuálně podle potřeb lékaře:

  • elektronické odesílání výsledků – program MISE (dle objemu spolupráce je možné poskytovat tuto službu bezplatně)
  • služby podatelny nemocnice - distribuce výsledků a zpráv z nemocnice (hospitalizace, odborná vyšetření, ambulance) a distribuce pošty mezi lékaři navzájem
  • služby lékárny nemocnice - příprava a doprava léků podle lékařských předpisů pro pacienty seniory z ambulancí či obvodů se špatnou dopravní dostupností
  • svoz nebezpečného odpadu od lékařů při dodržení hygienických podmínek – pevnostěnné kontejnery jednoznačně fyzicky oddělené od vzorků, praktická realizace svozu, likvidace a vydání osvědčení
  • praní prádla

Nemocnice nabízí k dispozici historii výsledků pacientů nemocnice a možnost pracování s nimi a to vše při zachování ochrany osobních údajů pacientů dle zákona č. 101/2000 Sb.

Nabídka obsahuje služby poskytované celým komplementem nemocnice, společný cílem je zlepšit komunikaci mezi lékaři regionu a kladenskou nemocnicí s maximálním využitím všech možností nemocnice jako hlavního poskytovatele zdravotní péče v této oblasti.

Detailní podmínky spolupráce jsou předmětem dokumentu "Smlouvy o spolupráci", kterou se lékař a nemocnice zavazují ke spolupráci na základě smluvního vztahu (informace na právním oddělení Oblastní nemocnice Kladno, a.s., tel. 312 606 501 nebo sekretariát Klinické laboratoře, tel: 312 606 330).

Související dokumenty:

Krajská nemocnice Středočeského Kraje, Vančurova 1548, Kladno 272 59, tel. 312 606 111, www.nemocnicekladno.cz