Testosterone Klinická laboratoř - KLINICKÁ BIOCHEMIE

KLINICKÁ BIOCHEMIE

MUDr. Michal Frajer – vedoucí oddělení
Tel: 312 606 325, frajer@klinickalaborator.cz

MUDr. Jiřina Lukášková – klinická biochemie, lékař
Tel: 312 606 176, 606 024 301, lukaskova@klinickalaborator.cz

Mgr. Ondřej Pošta - klinická biochemie, analytik

Tel: 312 606 180, posta@klinickalaborator.cz

Ing. Hana Moravcová - klinická biochemie, analytik
Tel: 312 606 544, moravcova.h@email.cz

Miloslava Milerová - vedoucí laborantka
Tel: 312 606 177, milerova@klinickalaborator.cz

Klinická biochemie provádí základní a specializovaná biochemická vyšetření z biologických materiálů (krev, sérum, plazma, moč, mozkomíšní mok, punktáty a další tělesné tekutiny a biologické materiály). Podrobnější informace k jednotlivým vyšetřením – viz Laboratorní příručka.

Provozní doba - nepřetržitý 24 hodinový provoz
Centrální příjem - tel 312 606 246 (pondělí - pátek od 6:00 do 15:00 hodin)
Statim výsledky - tel 312 606 465 (pondělí - pátek od 6:00 do 15:00 hodin)
Služba - tel 312 606 249 (pondělí - pátek od 15:00 do 6:00 hodin, o víkendu po celý den)


Odběrový systém – Klinická laboratoř používá jednotný odběrový systém Sarstedt.
Požadavkový list – barevná žádanka Klinické laboratoře
Konzultace - viz lékaři a analytici Klinické laboratoře


Krajská nemocnice Středočeského Kraje, Vančurova 1548, Kladno 272 59, tel. 312 606 111, www.nemocnicekladno.cz