Testosterone Klinická laboratoř - IMUNOCHEMIE

IMUNOCHEMIE

Mgr. Marie Pavlisová
tel: 312 606 247
majka.pavlisova@centrum.cz


Imunochemická laboratoř – tel: 312 606 571

Imunochemická laboratoř provádí imunochemická vyšetření hormonů, tumorových markerů, diagnostiku hormonů štítné žlázy, vyšetření autoimunity, vyšetření pohlavních hormonů pro gynekologii, screening vrozených vývojových vad, stanovení kostních markerů a serologická vyšetření.

Provozní doba: pondělí až pátek od 7.00 do 14:00 hodin (provedení analýz, kompletace výsledkových listů, odesílání výsledků do NIS nemocnice, hlášení patologických hodnot).

Používané požadavkové listy:
- barevná žádanka Klinické laboratoře
- žádanka na screening vrozených vývojových vad
- žádanka na screening vrozených vývojových vad v I. a II. trimestru

Odběrový systém: Klinická laboratoř používá jednotný odběrový systém Sarstedt. Odběr na imunochemická vyšetření v séru do zkumavky Sarstedt s hnědým uzávěrem (separační gel). Možný odběr na vyšetření v plazmě do zkumavky s oranžovým uzávěrem (heparin litný)  s výjimkou analytů uvedených v tabulce:

VYŠETŘENÍ, KTERÁ NELZE STANOVIT V PLAZMĚ, ODBĚR POUZE DO ZKUMAVKY SARSTEDT, HNĚDÝ UZÁVĚR:

 • Elektroforéza bílkovin
 • anti TSH (TRAK)
 • AFP (alfa-1-fetoprotein)
 • TPA (tkáňový polypeptidový antigen)
 • volný estriol
 • anti GAD (protilátky proti dekarboxyláze kys. glutamové)
 • anti IA2 (protilátky proti tyrozinfosfatáze)
 • ACLA IgG, A, M (anti-kardiolipin)
 • anti-beta-2-glykoprotein
 • PAPP-A
 • Mycoplasma pneumoniae
 • Chlamydie pneumoniae
 • Lithium

POŽADAVKY NA DODATEČNÁ STANOVENÍ IMUNOCHEMICKÝCH PARAMETRŮ:

Klinická laboratoř skladuje vzorky při teplotě +2 až +8 °C po dobu 72 hodin od přijetí materiálu.
Po uplynutí uvedeného časového intervalu od odběru je nutný odběr nového vzorku): 

kyselina listová 8 hodin
PAPP A 3 dny
volný estriol 14 dní
PTH, osteoklacin,
beta crosslaps
z odběru EDTA – Sarstedt, červený uzávěr - do ledu v den odběru
prokalcitonin,
C-peptid, CA-125,
TPA, vitamin B12,
free PSA
24 hodin
T3, fT3,
FSH, LH, prolaktin, estradiol,
AFP, IgE,
anti-GAD, anti-IA2,
EBVbvg,
anti TPO, anti TG
2 dny

Podrobnosti k jednotlivým vyšetřením v Laboratorní příručce.

Krajská nemocnice Středočeského Kraje, Vančurova 1548, Kladno 272 59, tel. 312 606 111, www.nemocnicekladno.cz