Testosterone Klinická laboratoř - HEMATOLOGIE

HEMATOLOGIE

MUDr. Eva Fenclová
Tel: pracovna 312 606 176
fenclova@klinickalaborator.cz

Hematologická ambulance tel: 312 606 346

Úsek hematologie provádí základní hematologická a koagulační vyšetření.
Mezi specializovaná vyšetření patří screeningové vyšetření trombofilních stavů; paleta vyšetření trombofilních markerů zahrnuje funkční test k detekci rezistence Faktoru V na aktivovaný protein C (APC rezistence) s přídavkem plazmy deficitní pro faktor V, stanovení hladiny proteinu C, proteinu S, faktorů VII, VIII, IX, Lupus antikoagulans, monitorování nízkomolekulárního heparinu (anti-Xa aktivita v plazmě). Ostatní trombofilní markery - fibrinogen, antitrombin III jsou součástí rutinních koagulačních vyšetření.

!!! MONITOROVÁNÍ ANTIAGREGAČNÍ TERAPIE !!!
- Agregace trombocytů
- Dabigatran (Pradaxa)
- Rivaroxaban

Odběrový systém – Klinická laboratoř používá jednotný odběrový systém Sarstedt.
Hematologická vyšetření - 1 zkumavka Sarstedt, červený uzávěr (K3EDTA), (krevní obraz, retikulocyty)
PCR vyšetření - Faktor V Leiden, Faktor II 20210, Mutace MTHFR - odesílá se na OKBI Nemocnice na Homolce
Základní koagulační vyšetření1 zkumavka Sarstedt, zelený uzávěr (citrát sodný)
(APTT, trombinový čas, protrombinový čas, D-dimer, antitrombin, fibrinogen, anti-Xa aktivita, etanol-gelifikační test
Speciální koagulační vyšetření - 2 zkumavky Sarstedt, zelený uzávěr (citrát sodný)
(APC rezistence, Protein C, Protein S, Faktor VII, VIII, IX, lupus antikoagulans)

DODATEČNÉ STANOVENÍ HEMATOLOGICKÝCH A KOAGULAČNÍCH PARAMETRŮ
Klinická laboratoř skladuje vzorky při teplotě +2 až +8 °C po dobu 72 hodin od přijetí materiálu.
Po uplynutí uvedeného časového intervalu od odběru je nutný odběr nového vzorku!

Metabolit

Maximální čas
pro dodatečné stanovení od odběru

Parametry krevního obrazu a koagulace

možnost provedení krevního nátěru

4 hodiny

krevní obraz

6 hodin

retikulocyty

24 hodin

APTT, TT

2 hodiny při teplotě 20 - 25 °C

anti Xa, anti IIa

2 hodiny při teplotě 20 - 25 °C

PT (Quickův čas)

4 hodiny při teplotě 20 - 25 °C

D Dimery, Antitrombin

6 hodin při teplotě 20 – 25 °C

Podrobnosti k jednotlivým vyšetřením - viz Laboratorní příručka

Krajská nemocnice Středočeského Kraje, Vančurova 1548, Kladno 272 59, tel. 312 606 111, www.nemocnicekladno.cz