Testosterone extravaskulární tekutiny, EVT
Kategorie: Aktuality

20.11.2015 Změna ve zpracování extravaskulárních tekutin (EVT)


Vzhledem k nárokům kladeným na komplexnost diagnostiky extravaskulárních tekutin, zejména hodnocení cytologického vyšetření a vzhledem k omezeným možnostem naší techniky a personálu a s cílem dosáhnout co nejlepších  výsledků zavádíme od 27.11.2015 následující změnu ve zpracování extravaskulárních tekutin = EVT (punktát, výpotek, ascites, bronchiální laváž, peritoneální dialyzát).

V Klinické laboratoři ON Kladno bude provedeno
-          biochemické zpracování vzorku - odběr do Lithium–heparin (Sarstedt, oranžový uzávěr)

Ve spolupracující laboratoři Topelex s.r.o., Praha bude  provedeno
-          základní mikroskopické zhodnocení buněk odběr do plastové zkumavky bez aditiva (modrý uzávěr jako na vyšetření likvoru nebo plastová zkumavka s bílým uzávěrem) - nahrazuje původní odběr do K3-EDTA
(vyšetření nenahrazuje plně kompletní vyšetření patologem, v indikovaných případech nutno doplnit)

Pro požadavky používejte Žádanku na komplexní vyšetření extravaskulárních tekutin

-          ke stažení zde: http://www.likvor.cz/kladno_evt.pdf

-          dostupné na vyžádání na centrálním příjmu Klinické laboratoře

Výsledky mikroskopického hodnocení budou k dispozici v týž pracovní den (nejpozději následující ) v UNISu (Steiner).  Pro případné urgence je k dispozici pohotovostní non-stop telefonická linka Topelexu 724 978 303 nebo webový přístup na www.likvor.cz

Svoz materiálu ve všední den do 15:00 hodin zajistí Klinická laboratoř, po 15:00 hodině si svoz materiálu zajistí požadující oddělení přes dispečink dopravního oddělení ON Kladno, a.s. (l. 6359). O víkendech a svátcích si svoz materiálu zajistí požadující oddělení přes dispečink dopravního oddělení ON Kladno, a.s. (l. 6359).

Dalším doplňujícím vyšetřením pro všechny typy EVT je zhodnocení energetických poměrů v daném tělním kompartmentu (již používáno pro likvor) a to výpočet koeficientu energetické bilance = KEB vycházející z glukózy a laktátu a upozorňující na zvýšené metabolické nároky, probíhající anaerobní proces (zánět, nádorová infiltrace).

Tento výpočet bude proveden vždy, pokud charakter biologického materiálu bude analyticky vhodný.

Normální hodnoty KEB jsou 28-38, hodnoty klesající pod 10 svědčí pro oxidativní vzplanutí profesionálních makrofágů a výše uvedené procesy.

pozn.: KEB = 38 - (18 x laktát /glukóza)

 

prim. MUDr. M. Frajer
MUDr. J. Lukášková
Klinická laboratoř ON Kladno

print Formát pro tisk

Krajská nemocnice Středočeského Kraje, Vančurova 1548, Kladno 272 59, tel. 312 606 111, www.nemocnicekladno.cz