Testosterone Klinická laboratoř - 27.2.2013 Seminář "Diagnostika monoklonálních gamapatií"
Kategorie: Odborné akce

27.2.2013 Seminář "Diagnostika monoklonálních gamapatií"


Odborná akce 27.2.2013

„Diagnostika monoklonálních gamapatií a stanovení lehkých řetězců“

pořádaný Klinickou laboratoří Oblastní nemocnice Kladno

 

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás jménem Klinické laboratoře pozvat na odpolední seminář o problematice dg. monoklonálních gamapatií, paraproteinémie a stanovení lehkých řetězců.

Tato problematika není raritní ani v naší nemocnici, setkáváme se záchytem pacientů s plazmocytomem a to bohužel i v pokročilém stadiu. Přitom včasná diagnostika, zejména na úrovni praktického lékaře pro tuto skupinu nemocí a pacientů je významná.

Domníváme se, že elektroforetické vyšetřovací metody (zejména ELFO séra) nejsou plně využívány k včasnému odhalení diagnozy monoklonální gamapatie (někdy vstupně nejasné chronické nemocnosti, únavy, bolestí, nefropatií, anemizace, para-proteinurií, osteopatií až fraktur).
Odpolední setkání proběhne za podpory firmy The Binding Site, s r. o. s malým občerstvením dne 27.2.2013 od 14:00 hodin v seminární místnosti Klinické laboratoře v 5. patře budovy C.

Pozvání přijala MUDr. J. Granátová z Thomayerovy nemocnice v Praze, která se problematice monoklonálních gamapatií dlouhodobě věnuje.

Účast na akci bude ohodnocena kredity/certifikátem v rámci postgraduálního vzdělávání lékařů.

Předběžný program

MUDr. Jiřina Lukášková: Významnost elektroforetických technik pro klinickou diagnostiku
MUDr. Jana Granátová: Volné lehké řetězce - klinické využití a zkušenosti z praxe
Ing. Vanda Filová, PhD.: Technické aspekty stanovení zajímavých analytů
Mgr. Zuzana Šuranská: Súčasné aplikácie stanovenia sérových volných ľahkých reťazcov

 

Za kolektiv Klinické laboratoře
Prim. MUDr. Michal Frajer
MUDr. Jiřina Lukášková
Ing. Hana Moravcová

Přihlášky telefonicky / elektronicky – sekretariát Klinické laboratoře

tel: 312 606 330, mail: sedlakova@klinickalaborator.cz.

print Formát pro tisk

Krajská nemocnice Středočeského Kraje, Vančurova 1548, Kladno 272 59, tel. 312 606 111, www.nemocnicekladno.cz