Testosterone Klinická laboratoř - 26. 7. 2012 Monitorování antiagregační terapie
Kategorie: Aktuality

26. 7. 2012 Monitorování antiagregační terapie


Vyšetření agregace destiček pro účely monitorování efektu antiagregační terapie se od 1. 8. 2012 provádí 3x týdně - v pondělí, ve středu a ve čtvrtek.

Pokyny k odběru:
Odběr do zkumavek odběrového systému Greiner s 3,2% citrátem. Zkumavky jsou k dispozici v hematologické ambulanci, na stanicích interního a neurologického oddělení včetně JIP, v odběrovém středisku Centra akutní medicíny a na centrálním příjmu Klinické laboratoře Oblastní nemocnice Kladno.
Vzorky odebrané do jiných zkumavek nelze analyzovat!

Žádanka VZP 06 nebo K, musí být uvedeny:
- kompletní identifikační údaje pacienta,
- datum a doba odběru (hodina, minuta) – vzorek lze zpracovat maximálně do 4 hodin po odběru.
- požadavek – např. text: agregační vyšetření při terapii ......... a musí být uveden název preparátu, který nemocný užívá.
Při duální terapii (Clopidogrel i ASA) je potřeba odebrat 2 zkumavky.

Vzorek nesmí být transportován potrubní poštou!

Hodnocení výsledků:
Výsledkem je zbytková (nezablokovaná) agregace trombocytů. Čím nižší číselná hodnota, tím nižší zbytková funkce destiček a tím vyšší efekt léčby.

ASA :   normální hodnoty neléčeného pacienta  620 – 680 ARU (Aspirin Reaction Units)
            Účinná antiagregace  380 – 550 ARU
            Krvácivé riziko pod 380 ARU

Clopidogrel (a ostatní inhibitory receptoru P2Y12 – prasugrel, ticlopidin, ticagrelor):
            Ve výsledku jsou uvedeny 3 hodnoty:

            Clopidogrel P2Y12 - agregace spouštěná přes lékem blokovaný receptor (P2Y12):
                        neléčený pacient (léčba bez efektu)  > 240 PRU (P2Y12 Reaction Units)
                        léčený pacient (dobrý efekt) 85 – 208 PRU (u nerizikových pacientů 85 – 238 PRU)
                        léčený pacient riziko krvácení < 85 PRU

             Clopidogrel BASE - agregace spouštěná přes trombinový receptor (BASE) - není ovlivněna terapií:
                        194 – 418 PRU, hodnoty pod 194 PRU jsou u trombopenických vzorků nebo u trombopatie)

             Clopidogrel inhibice - procento inhibice funkce destiček, vypočteno z výsledku P2Y12 a BASE:
                       40 – 60%, při nižší BASE může být hodnota % inhibice nízká i při dostatečné účinnosti terapie (hodnota P2Y12),
                        rozhodující je hodnota zbytkové agregace P2Y12.

MUDr. Eva Fenclová
Klinická laboratoř ON Kladno

 

print Formát pro tisk

Krajská nemocnice Středočeského Kraje, Vančurova 1548, Kladno 272 59, tel. 312 606 111, www.nemocnicekladno.cz