Testosterone Klinická laboratoř - 17.4.2013 IX. Regionální konference "Nejedlého Kladno"
Kategorie: Odborné akce

17.4.2013 IX. Regionální konference "Nejedlého Kladno"


Česká společnost klinické biochemie ČLS JEP a Klinická laboratoř, Oblastní nemocnice Kladno, a.s.

pořádají dne 17.4.2013 v kongresovém sálu Hotelu Kladno

IX. REGIONÁLNÍ KONFERENCI "NEJEDLÉHO KLADNO"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Téma: Komplexní diagnostika – spolupráce laboratoře a klinika

Program

9:30 – 10:00 Registrace účastníků

Prof. MUDr. Antonín Jabor, CSc. – PLM IKEM Praha: Laboratorní vyšetření u intraabdominálních infekcí

MUDr. Miloslava Rumlerová – ATB středisko, Klinická laboratoř ON Kladno, a.s.: Clostridium difficile – patogenita, šíření, prevence

MUDr. Jiřina Lukášková – Klinická laboratoř ON Kladno, a.s.: Likvorologie v laboratorní praxi

MUDr. Lenka Břešťanová – Dětská neurologie ON Kladno, a.s.: Likvorologie v klinické praxi

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Přestávka  12:00 – 13:00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MUDr. Eva Fenclová – Klinická laboratoř, hematologická ambulance ON Kladno, a.s.: Monitorování antiagregační léčby

MUDr. Jan Bělohlávek, PhD. – II. Interní klinika 1. LF UK a VFN Praha: Extrakorporální mimotělní oxygenace (ECMO) a kriticky nemocný

MUDr. František Novák, PhD. – IV. Interní klinika 1. LF UK a VFN Praha: Monitorace pacienta v průběhu realimentace

MUDr. Zdeněk Pöschl – Metabolická jednotak ON Kladno, a.s.: Kazuistika

MUDr. Olga  Bálková – ROCHE Diagnostics, s.r.o.: Diagnostika septických stavů

Diskuze, zakončení

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Akce je určena lékařům, zdravotním laborantům, zdravotním sestrám, jiným odborným pracovníkům ve zdravotnictví.

Místo konání: kongresový sál Hotel Kladno (www.hotelkladno.cz)
Začátek akce v 10:00 hodin, předpokládaný konec akce v 16:00 hodin

Přihlášky k účasti: písemně / elektronicky zaslat nejpozději do 12.dubna 2013

Kontakt – organizátoři:
prim. MUDr. Michal Frajer (tel: 312 606 325, frajer@klinickalaborator.cz),
Jana Sedláková, Klinická laboratoř, ON Kladno, a.s., Vančurova 1548, 272 59 Kladno
(tel/fax: 312 606 330, mail: sedlakova@klinickalaborator.cz)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Přihláška na regionální konfereci Nejedlého Kladno

 

Jméno, příjmení, tituly ...............................................................................

Datum narození ........................................................................................

Kontaktní adresa – pracoviště, telefon, mail: .................................................

print Formát pro tisk

Krajská nemocnice Středočeského Kraje, Vančurova 1548, Kladno 272 59, tel. 312 606 111, www.nemocnicekladno.cz