Testosterone Klinická laboratoř - 15. 6. 2016 Seminář - Kazuistiky z oblasti klinické mikrobiologie
Kategorie: Odborné akce

15. 6. 2016 Seminář - Kazuistiky z oblasti klinické mikrobiologie


 

Vedení klinické laboratoře Vás srdečně dne 15. června 2016 od 13:00 hodin do přednáškového sálu Oblastní nemocnice Kladno, a.s. na seminář

Program:

13:15 Zahájení

13:30 – 14:15 
MUDr. Miloslava Rumlerová, Klinická laboratoř ON Kladno, a.s.
Případ smrtelné hemoragické horečky vyvolané hantavirem

14:15 – 15:00
MUDr. Michal Frajer, Klinická laboratoř ON Kladno, a.s.
Rekurentní meningitis

15:05 Diskuze

____________________________________________________________________________

Přihlášky můžete zasílat na email: zemanova@klinickalaborator.cz
(v přihlášce uveďte, prosím: jméno a příjmení, pracoviště a datum narození)

V případě dotazů nás zastihnete na telefonním čísle: 312 606 330, 312 606 176, 312 606 325

____________________________________________________________________________

Vzdělávací akce č. 43669 v Registru akreditovaných akcí ČLK (podle stavovského předpisu č. 16 ČLK - Systém celoživotního vzdělávání lékařů) je ohodnocena 2 kredity

Vzdělávací akce č. 301/2016 (v souladu s vyhláškou MZČR  č. 423/2004 Sb.) je ohodnocena 1 kreditem podle Komory vysokoškolsky vzdělaných odborných pracovníků ve zdravotnictví ČR (KVVOPZ) - určena odborným pracovníkům v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků, jiným odborným pracovníkům, jiným odborným pracovníkům v ochraně a podpoře veřejného zdraví.

Vzdělávací akce je určena též všeobecným sestrám, porodním asistentkám, zdravotním laborantům, nutričním terapeutům, zdravotním záchranářům, farmaceutickým asistentům, zdravotně sociálním pracovníkům - ohodnocena 1 kreditem.

print Formát pro tisk

Krajská nemocnice Středočeského Kraje, Vančurova 1548, Kladno 272 59, tel. 312 606 111, www.nemocnicekladno.cz