Testosterone Klinická laboratoř - 13. 10. 2016 - Nové metody na úseku hematologie
Kategorie: Aktuality

13. 10. 2016 - Nové metody na úseku hematologie


Upozornění

S platností od 13. 10. 2016 dochází k zavedení následujících nových metod na úseku hematologie Klinické laboratoře ON Kladno

Nové metody v hematologii – jsou zaváděny k dispozici v souvislosti s výměnou analyzátorů.


Metody týkající se trombocytů:

Makrotrombocyty:
Kvantifikují podíl trombocytů o objemu >12 fl ( to je horní referenční mez pro MPV - průměrný objem trombocytu) na celkovém počtu trombocytů (obdobně jako diferenciální rozpočet leukocytů je podíl jednotlivých populací na celkovém počtu leukocytů). Je součástí stanovení počtu PLT.

Referenční rozmezí

Věk od

do

Dolní ref. mez

Horní ref. mez

Jednotka

Další údaje

F

15R

99R

0,175

0,423

1

M

15R

99R

0,185

0,423

1

Při hodnotách nad 0,423 je vysoký podíl makrotrombocytů na celkovém počtu trombocytů a je to známkou zvýšeného obratu trombocytů (vyšší rychlost zániku v periferii, která je kompenzována urychlením vyzrávání PLT ve dřeni). Typickou situací jsou konzumpční trombopenie (ITP, parainfekční trombopenie).

Nízké hodnoty  možnost konzumpce v periferii zcela nevylučují, ale činí ji málo pravděpodobnou.

Při vrozených poruchách tvorby trombocytů pomáhá při stanovení typu onemocnění.

Velký význam má tato položka při hodnocení příčiny trombopenií nebo při hodnocení reparace trombopenie při léčbě.

Retikulované trombocyty:
Kvantifikuje podíl málo zralých trombocytů (s vyšším obsahem RNA) na celkovém počtu trombocytů. Vyšší procento je známkou intenzivní novotvorby trombocytů. Metoda bude automaticky provedena při záchytu nízkého počtu trombocytů (pod 20), při vyšších počtech jen na vyžádání.

Referenční rozmezí:

 

Věk od

do

Dolní ref. mez

Horní ref. mez

Jednotka

Další údaje

 

15R

99R

0,008

0,063

1

 

Metody týkající se retikulocytů:

Nově lze požadovat měření retikulocytů ve statimovém režimu.
Při stanovení počtu retikulocytů budou automaticky provedeny následující metody:

Retikulocyty absolutní počet:
jednotka je stejná jako pro erytrocyty – tedy 1012/l

Refereční rozmezí:

 

Věk od

do

Dolní ref. mez

Horní ref. mez

Jednotka

Další údaje

 

0D

3D

0,148

0,216

10^12/l

 

 

5D

4T

0,051

0,110

10^12/l

 

 

4T

2M

0,052

0,078

10^12/l

 

 

2M

6M

0,048

0,088

10^12/l

 

 

6M

2R

0,044

0,111

10^12/l

 

 

2R

6R

0,036

0,068

10^12/l

 

 

6R

12R

0,042

0,070

10^12/l

 

 

12R

15R

0,042

0,065

10^12/l

 

 

15R

99R

0,025

0,100

10^12/l

 

 


Současné stanovení, které udává procentuální zastoupení retikulocytů v celkovém počtu erytrocytů (formát jednotek stejný jako u diferenciálního rozpočtu leukocytů), zůstává jako další parametr.

Hemoglobin v retikulocytu:
Je to ekvivalent metody MCH (hemoglobin v erytrocytu), obě metody mají i stejné jednotky –pg (pikogram). Výsledek má význam zejména pro posouzení časné odezvy krvetvorby na terapii – železem, vitaminem B12 – kdy nová populace má již jiný obsah Hgb.

Referenční meze:

 

Věk od

do

Dolní ref. mez

Horní ref. mez

Jednotka

Další údaje

 

15R

99R

32,1

38,8

pg

 

 

Frakce nezralých retikulocytů:
Vyjadřuje podíl nezralých retikulocytů (s vyšším obsahem RNA) na celkovém počtu retikulocytů. Jednotkou je (obdobně jako diferenciální rozpočet leukocytů) bezrozměrné číslo. Zvýšený podíl nezralé frakce retikulocytů informuje o intenzivní erytropoeze.

Referenční meze:

 

Věk od

do

Dolní ref. mez

Horní ref. mez

Jednotka

Další údaje

 

15R

99R

0,016

0,105

1

 

 

Metody týkající se diferenciálního rozpočtu leukocytů

Byly zavedeny 2 nové metody, jejichž kvalitní detekci nový analytický systém umožňuje. Jsou to nezralé granulocyty a normoblasty (vývojová stadia erytrocytů)

Nezralé granulocyty – zkratka IG (immature granulocytes)
Udávají procentuální zastoupení nezralých vývojových stadií všech granulocytů (metamyelocyty, myelocyty, promyelocyty)

Referenční meze:

 

Věk od

do

Dolní ref. mez

Horní ref. mez

Jednotka

Další údaje

 

15R

99R

0,000

0,006

1

 

Přítomnost IG vyšší než 2% je indikací k provedení nátěru a mikroskopického diferenciálního rozpočtu, pokud tento nebyl proveden v posledních 3 dnech.

Normoblasty:
Nezralé formy erytrocytů (s jádrem) se v periferii vyskytují pouze za patologických okolností. Jejich stanovení analyzátorem je součástí vyšetření KO + DIFF. Jsou indikací k provedení nátěru, pokud nebyl proveden v posledních 3 dnech.

Referenční meze:

 

Věk od

do

Dolní ref. mez

Horní ref. mez

Jednotka

Další údaje

 

0D

99R

0

0

1

 

Při analýze vzorků dětí do 7 dnů věku bude z důvodu malého množství materiálu s nemožností opakování vyšetřen vždy KO, Diff, Rtc, mikroskopický diff.

 

MUDr. Eva Fenclová, MUDr.Michal Frajer
Klinická Laboratoř
ON Kladno

print Formát pro tisk

Krajská nemocnice Středočeského Kraje, Vančurova 1548, Kladno 272 59, tel. 312 606 111, www.nemocnicekladno.cz