Testosterone Klinická laboratoř - Klinická laboratoř

Klinická laboratoř

 

Klinická laboratoř je součástí laboratorního komplementu Oblastní nemocnice Kladno, a.s.

Centrální pracoviště je umístěno v pátém patře budovy monobloku nemocnice (Vančurova 1548, Kladno, hlavní budova monobloku, vchod z budovy Centra akutní medicíny - CAM).

Součástí Klinické laboratoře jsou čtyři odběrová pracoviště – nejbližší je umístěno v budově Centra akutní medicíny (CAM) Oblastní nemocnice Kladno. Další dvě jsou umístěna v Kladně (Palachova ulice a zdravotní středisko čtyřobvod Kročehlavy), čtvrté bylo otevřeno v únoru 2011 na Poliklinice v Novém Strašecí.

Klinická laboratoř poskytuje laboratorní vyšetření a služby pro lůžková oddělení Oblastní nemocnice Kladno, pro ambulance praktických lékařů a specialistů města Kladna a celého kladenského regionu. Spolupracuje  s předními pražskými laboratořemi (Pracoviště laboratorní metod IKEM, Ústav klinické biochemie a patobiochemie FN v Motole, Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, Oddělení klinické biochemie, hematologie a imunologie Nemocnice Na Homolce, OKB Endokrinologický ústav Praha, Státní zdravotní ústav Praha).

Organizačně je Klinická laboratoř uspořádána do celků

Detailní informace k provozu laboratoře a jednotlivým vyšetřením jsou uvedeny v Laboratorní příručce.

Tým pracovníků Klinické laboratoře se snaží zachovat vysoké hodnocení a pověst kladenské biochemie, o kterou se svým nezměrným úsilím a celoživotním dílem zasloužil jeden za zakladatelů oboru klinické biochemie u nás a první primář kladenské biochemie, MUDr. Bedřich Nejedlý.
Klinická laboratoř absolvovala v závěru roku 2014 AUDIT II NASKL ČLS JEP pro odbornosti klinická biochemie, laboratoř hematologická a lékařská mikrobiologie.

Krajská nemocnice Středočeského Kraje, Vančurova 1548, Kladno 272 59, tel. 312 606 111, www.nemocnicekladno.cz