Testosterone Klinická laboratoř - Klinická laboratoř

Klinická laboratoř

 

 

Vážení účastníci,

dovolujeme si Vás pozvat na 2. ročník Adventního biochemického setkání v Liblici ve dnech 1. a 2. prosince 2016.


Je pro Vás připravený program plný zajímavých přednášek z oblasti klinické biochemie a dalších laboratorních oborů.

Nedílnou součástí programu bude večerní posezení s hudebním doprovodem.


Přihlášky účastníků prosíme zasílat na emailovou adresu:

hamendihrncirova@klinickalaborator.cz, s uvedením celého jména, titulu, data narození, pracoviště a fakturačních údajů pro vystavení daňového dokladu.

V případě zájmu o ubytování prosíme uveďte tuto informaci v přihlášce spolu s počtem požadovaných lůžek.

Poplatek za ubytování si každý účastník hradí sám na recepci zámku.


Účastnický poplatek ve výši 700 Kč zasílejte na:

Číslo účtu: 33083308/0300

Variabilní symbol: 6480343810

Do zprávy pro příjemce uveďte: Celé jméno - Liblice 2016

Potvrzení o zaplacení účastnického poplatku obdrží každý účastník spolu s certifikátem o účasti po skončení odborné akce.

Přihlašování bude z organizačních důvodů ukončeno 24. listopadu 2016, děkujeme za pochopení.

Program Adventního biochemického setkání v Liblici


Čtvrtek 1. 12. 2016

__________________________________________________________________________________

12:00 – 14:00 Registrace účastníků

______________________________________________________________________________________________

14:00 – 18:00 Přednáškový blok

______________________________________________________________________________________________

14:00                          Zahájení

Michal Frajer

14:00 – 14:10              Úvodní slovo o zámku

Klaudia Soukupová

14:10 – 14:40              Několik klíčových slov klinické biochemie

Antonín Jabor

14:40 – 15:10              Elektroneutralita - klíč k interpretaci komplexních acidobazických poruch

František Duška

15:10 - 15:35              Možné záludnosti při interpretaci PCT

Helena Brodská, Antonín Kazda

15:35 – 16:05              Postavení prokalcitoninu v diagnostice perinatální infekce

Zbyněk Straňák

______________________________________________________________________________________________

16:05 – 16:35 Přestávka na kávu

______________________________________________________________________________________________

16:35 – 17:05              Vitamin D u dětí ve světle nových poznatků

Božena Kalvachová

17:05 – 17:35              Vyšetřovací metody v dětské osteologii

Milan Beyer

_______________________________________________________________________________________________

19:00                                                           Koncert

19:30                                               Společenský večer (raut)

_______________________________________________________________________________________________

 

Pátek 11. 12. 2016

___________________________________________________________________________________

9:00 – 12:00 Přednáškový blok

_______________________________________________________________________________________________

9:00 – 9:30 Problematika a včasný záchyt vrozených imunodeficiencí

Vojtěch Thon

 

9:30 – 10:00                Význam autoprotilátek v neuroimunologické diagnostice

Naděžda Šoukalová

_______________________________________________________________________________________________

10:15 – 10:45 Přestávka na kávu

_______________________________________________________________________________________________

10:30 – 11:00      Borrelia afzelii: dynamika přenosu nejčastější evropské borrelie

Radek Šíma

 

11:00 – 11:45     Laboratorní diagnostika neuroboreliózy

Ondřej Sobek

 

11:45 – 12:00     Diskuse

 

_______________________________________________________________________________________________

12:00   Závěr, ukončení akce

_______________________________________________________________________________________________

 

Těšíme se na setkání s Vámi.

S přátelských pozdravem, kolektiv Klinické laboratoře.

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Klinická laboratoř je součástí laboratorního komplementu Oblastní nemocnice Kladno, a.s.

Centrální pracoviště je umístěno v pátém patře budovy monobloku nemocnice (Vančurova 1548, Kladno, hlavní budova monobloku, vchod z budovy Centra akutní medicíny - CAM).

Součástí Klinické laboratoře jsou čtyři odběrová pracoviště – nejbližší je umístěno v budově Centra akutní medicíny (CAM) Oblastní nemocnice Kladno. Další dvě jsou umístěna v Kladně (Palachova ulice a zdravotní středisko čtyřobvod Kročehlavy), čtvrté bylo otevřeno v únoru 2011 na Poliklinice v Novém Strašecí.

Klinická laboratoř poskytuje laboratorní vyšetření a služby pro lůžková oddělení Oblastní nemocnice Kladno, pro ambulance praktických lékařů a specialistů města Kladna a celého kladenského regionu. Spolupracuje  s předními pražskými laboratořemi (Pracoviště laboratorní metod IKEM, Ústav klinické biochemie a patobiochemie FN v Motole, Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, Oddělení klinické biochemie, hematologie a imunologie Nemocnice Na Homolce, OKB Endokrinologický ústav Praha, Státní zdravotní ústav Praha).

Organizačně je Klinická laboratoř uspořádána do celků

Detailní informace k provozu laboratoře a jednotlivým vyšetřením jsou uvedeny v Laboratorní příručce.

Tým pracovníků Klinické laboratoře se snaží zachovat vysoké hodnocení a pověst kladenské biochemie, o kterou se svým nezměrným úsilím a celoživotním dílem zasloužil jeden za zakladatelů oboru klinické biochemie u nás a první primář kladenské biochemie, MUDr. Bedřich Nejedlý.
Klinická laboratoř absolvovala v závěru roku 2014 AUDIT II NASKL ČLS JEP pro odbornosti klinická biochemie, laboratoř hematologická a lékařská mikrobiologie.

Krajská nemocnice Středočeského Kraje, Vančurova 1548, Kladno 272 59, tel. 312 606 111, www.nemocnicekladno.cz